Användarmanual

1. Lägga till en häst

Fyll i formuläret på Lägg till ny häst-sidan. Försäkra dig om att dina krediter inte tar slut efter 30 dagars försöksperiod.

chrome_2017-03-07_11-14-26

2. Hästprofilen

Om

All grundläggande information visas här. Klicka på Redigera om du vill ändra ett fält.

Handlingar

Först när du har är du har lagt till träningsdata blir knapparna REDIGERA TRÄNINGSDATA och TA BORT TRÄNINGSHISTORIK synliga.

a

3. Skapa dagboksinlägg

Lägg till dagliga anteckningar om hästen tex. allmänt intryck, morgon kropps temperaturen och vilopulsen, typ av räning osv.

Alla dagboksanteckningar läggs till i kalendern. Om du vill redigera ditt dagboksinlägg gör du det därifrån.

b

4. Den offentliga profillänken

Du är professionell tränare tex. och vill visa hästägaren hans/hennes hästs profil. Kopiera bara länken och skicka den vidare genom att använda email eller SMS/textmeddelande.

chrome_2017-03-07_11-16-26

5. Redigera HR och hastighet

Här definieras den maximala pulsen. Värdet anges inte med mer än 240 slag/min.
Du kan också välja typ av hastighetsmätning (km/tim, M/min, Min/km, Mph).

Du kan ändra detta när som helst och alla träningsvärden som du tidigare har angett kommer att ändras till den nya hastigheten.

c

6. Lägg till träningsdata

Du måste lägga in data från åtminstone 3 mätpunkter för att få tillräckligt noggranna mätvärden.
Du kan lägga till 3 ytterligare rader som visar upp till 6 mätpunkter.
Vid arbete med bara puls och hastighet lämnas laktatrutorna tomma.

d

7. Redigera träningsdata

Välj vilket datum du vill redigera genom datum väljaren. Nu kan du redigera de gamla värdena manuellt eller till och med ta bort den speciella dagen.

Om du väljer att radera datan kommer den tas bort så att du kan få en ny start.

e

8. Träningsintervaller & värden

Träningsintervaller

Visar Sport zoner 1-5 beroende på vilken maxpuls som valdes.

Träningsvärden

Visar V200,V2,V4, HR2,HR4 från LÄGG TILL TRÄNINGSDATA.
(m/min valfritt när som helst, se REDIGERA HR OCH HASTIGHET)

f

9. Daglig graf

Vid arbete med endast HR och hastighet, se Träningsvärden, V200.

För valfria nivåer används justerhandtaget, i det här fallet V170 för att visa motsvarande hastighet i boxen nere till vänster.
Det är också möjligt att placera muspekaren var som helst I grafen och få värdet som är kopplat till muspekarens position, i detta fall i mitten i boxen nere till höger.

g

Vid arbete med HR, hastighet och laktat, se Träningsvärden för V200,V2,V4,HR2 och HR4.

Använd justerhandtaget för att få precisa värden för hastighet, puls och laktat på valda nivåer, i detta fall 5 mmol/l. Värdena visas i boxen nere till vänster.
Det är också möjligt att placera muspekaren var som helst I grafen och få värdet som är kopplat till muspekarens position, i detta fall i mitten i boxen nere till höger.

h

10. Redigera daglig graf

Ojdå! Något hände under det andra steget. HR och laktat värdena blev felplacerade i grafen

Öka noggrannheten genom att dra och släppa punkterna på kurvan och eller ändra manuellt under REDIGERA TRÄNINGSDATA.

Glöm inte att klicka på SPARA ÄNDRINGAR om du vill att ändringarna ska behållas.

i

11. Historisk graf

Visar utvecklingen över tid som ökande eller fallande träningsresultat.

I det här fallet vid det allra första testtillfället (15/1) blev bara HR och hastighet mätt. Vid de nästa tre testerna var också laktat med. Vi kan se en svagt uppåtgående träningsutveckling utom för HR4.

j