Hej alla hästintresserade vänner därute…!

Det råder stor eferfrågan på att enbart använda dagboken för daglig journalföring av hästens hälsa och träning. Analysprogrammet känns lite onödigt för många. Därför erbjuder vi nu crediter till ett betydligt reducerat pris och lämnar med analysprogrammet som bonus till de som vill använda det. Det underlättar att registrera och ha många flera hästar i systemet och primärt använda dagboken som kan komma att utvecklas vidare.

Crediterna kostar hädanefter 2 euro per månad och häst (-20% >12). Det kan ta några timmar innan crediterna blir tillgängliga efter betalning.

För enkelhetens skull har vi också justerat priset på eBoken Träning av Löphästen och Ridhästen….till 12 euro = 6 crediter.

Gratulerar! Hälsningar Teamet